Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (55 - 57 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1265 fixed Förtydliga hur jämka fungerar Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

Det är svårt att förstå hur jämkning fungerar. Det går att råka jämka bort sitt egna yrkande.

#1268 fixed adminsidan av nomineringar: Kunna ändra/lägga till mail/telefonnummer Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

Mötespresidiet måste kunna ändra eller lägga till en mailadress och telefonnummer för de nominerade.

#1269 fixed Visa och dölj listan för samtliga nominerade Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

Visa listan för samtliga nominerade tydligare, innan mötet har öppnat. När mötet väl har börjat så är detta ointressant. En true/false för att autoöppna listan för samtliga nominerade, vore bra.

Note: See TracQuery for help on using queries.