Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (55 - 57 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#99 fixed "Varna för medlemsdubletter" Todi jennerstrom

Reported by jennerstrom, 14 years ago.

Description

Tycker det borde ligga en "varning" för oss som kan lista medlemmar.. så vi ser när de ligger dubletter.. nu måste vi mer "leta upp dom"

systemet kan tex lägga en varning för medlemmar med:

samma epostadress och eller samma namn

#100 fixed Volontärer hamnar på Rick JorgenL Jonas Bergling

Reported by Jonas Bergling, 14 years ago.

Description

[21:45:22] Jonas Bergling skriver: Jag har massor av volontärer jag måste följa upp, men de ligger fortfarande med Rick som ansvarig, och jag kan inte se vilka roller de har skrivit att de är intresserade av... jag vill inte behöva fråga dem om det när jag ringer, det känns ganska oproffsigt när de faktiskt har skrivit det... dessutom kan det vara många som vill ha samma roll, och då vill jag veta om det innan jag pratar med dem. Jag skiter egentligen i vem de ligger på i systemet, det är inte så bråttom att fixa, men jag behöver få veta vilka roller de kan tänka sig, och jag vet inget sätt att få reda på det när de inte ligger under mitt ansvar. Kan någon hjälpa mig på nåt vis? Jag förstår att Rick har mycket, men finns det ingen annan som har access till systemet på den nivå som behövs?

#102 fixed Media vill ha statistik för medlemsökningen uppdelat per kommun och valkrets JorgenL Mab

Reported by Mab, 14 years ago.

Description

Hej

Jag har jagats av TV4 Uppland som vill veta hur många nya medlemmar vi fick i just uppsala. Jag är dessutom säker på att sådana siffror skulle kunna ge oss lokalpress (som i sin tur ger ännu fler medlemmar) runtom i landet.

Därför vill jag ha en möjlighet att ta fram historiska medlemsantal uppdelat på kommun och valkretsnivå (till exempel på den här sidan:  https://pirateweb.net/Pages/Public/Data/MemberCountHistory.aspx).

Jag behöver få siffra på Uppsala nu i veckan, och jag tror att det vore dumt att inte fixa så att alla kan ta fram siffrorna på en och samma gång

Note: See TracQuery for help on using queries.