Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (4 - 6 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1197 worksforme Nödvändig och viktigt uppdatering Richie xpndr

Reported by xpndr, 11 years ago.

Description

Följande sidor måste uppdateras snarast eftersom adressen står angivna i foldrar som fortfarande används:

 http://www.piratpartiet.se/kontrollsamhallet  http://www.piratpartiet.se/deltagarkultur  http://www.piratpartiet.se/kunskapssamhallet

Främst är det videomaterial som har direkt anknytning till höstens val som måste bort.

#1014 fixed Blogga på livesidan ( http://www.xixxeaon.com/livepirate) mini xix.xeaon@…

Reported by xix.xeaon@…, 12 years ago.

Description

På min websida skriver jag på engelska, jag antar att det är okay. Jag är pirat men jag har inte något direkt "tag" system eftersom jag inte har skrivit så väldigt många artiklar men det ska jag ändra på och jag grejade en enkel sida som ni kan skanna för bara relevanta artiklar:  http://www.xixxeaon.com/livepirate

#463 worksforme Mailutskick trots inställningar Todi xetea@…

Reported by xetea@…, 13 years ago.

Description

Jag får alla möjliga sorters utskick trots att jag på PirateWeb angett att jag bara vill ha Ricks reflektioner.

Jag har (senaste månaden) fått utskick av: Ung Pirat (Uppsala), Piratpartiet (ang. web- och utvecklingsgruppen), Piratpartiet (Nyhetsbrev).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.