Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (4 - 6 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#67 onhold Problem med inloggning på pirateweb när man har dubbla konton Todi Todi

Reported by Todi, 14 years ago.

Description

När en användare har dubbla konton med liknande uppgifter, namn, e-mail, så går det ibland inte att logga in, troligtvis för att den försöker logga in det ena kontot med det andra kontots lösenord.

#69 onhold Kalender från stockholm.pp.se mini mini

Reported by mini, 14 years ago.

Description

Jan Lindgren har koll på det. Kan man köra  http://wordpress.org/extend/plugins/event-calendar/ istället för gigs kanske??

#103 onhold Lista i Pirateweb vilka som har funktionärsroller Todi daniel.gustafsson@…

Reported by daniel.gustafsson@…, 13 years ago.

Description

Jag vill ha en enkel funktion som innebär att jag som VICE DL i SYD skall kunna lista de som är funktionärer i partiet, detta är viktigt i och med att Pirateweb idag inte varnar och skriker om någon eventuellt redan har en roll. Vi måste kunna lista upp alla de som har funktionärsroll. Detsamma gäller för VL på KL nivå och så vidare neråt i hierarkin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.