Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (4 - 6 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#832 fixed Örebros piratblogg mini tankefel@…

Reported by tankefel@…, 12 years ago.

Description

Det känns en smula som att Örebros officiella (om än inte helt aktuella) piratblogg borde vara med på live, inte sant? ;)

 http://orebro.piratpartiet.se/

#324 fixed Öppettidsändringar i Aneby speakman rdahlin

Reported by rdahlin, 13 years ago.

Description

Är detta ändrat?

#321 fixed Önskar kunna lägga in folk via admingränssnittet speakman goran.axelsson@…

Reported by goran.axelsson@…, 13 years ago.

Description

Jag har bokat in röstningslokaler genom att ringa personer i närheten. Det går alldeles utmärkt att få in dom i systemet men om dom inte svarar på returmailet så trillar dom bort inom tre timmar. Det är ju långt från säkert att folk kan kolla sin mail i tid så det skulle vara bra om man som admin skulle kunna tvinga in folk i valsystemet. Uppgifterna är ju bara att kopiera in från pirateweb och kan göras manuellt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.