Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (4 - 6 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#7 invalid Värdelösa RSS flöden på forumet somebody Novus

Reported by Novus, 14 years ago.

Description

Ja dom är inte bra, te.x får man bara en länk till första post i tråden, inte senaste.

#8 fixed uppdatera arbetsgrupper Richie marten.fjallstrom@…

Reported by marten.fjallstrom@…, 14 years ago.

Description

Eftersom ni är webb får ni i uppdrag att uppdatera  http://www.piratpartiet.se/arbetsgrupper så den stämmer. In med det nya och gör de ändringar som behövs - Teknik&Drift - på det gamla.

#9 wontfix Fixa in en svensk översättning av Trac speakman ba

Reported by ba, 14 years ago.

Description

Det vore fint att ha Trac på svenska så vi dels tar bort språkbarriärer men även för den rent estetiska delen, hemskt att blanda svenska och engelska! :)

Vad jag kunnat utröna från  http://trac.edgewall.org/wiki/TracL10N så behövs det göras på servern.

/ba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.