Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (4 - 6 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#473 fixed Reprap maskin AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

En öppen innovationslösning som ett samarbete över nätet. Ska vi göra något runt en sån här maskin?

Nipe vill köpa in en...

#474 fixed Klimaforum under Köpenhamnsmötet COP15 workshop AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Alla organisationer hänger där, medan kostymnissarna hänger på Klimatmötet.

Vi ska ordna en workshop där. Klara ansvarig. De har grejer som projektor men Klara måste maila först isåfall.

World Economic and Social Survey 2009. Föreslår tvångslicenssiering för technologytransfer på samma sätt som för läkemedel.

Köpenhamnsprotokollet - Technology co-operation.

#475 wontfix 2009 är Innovationsåret inom EU AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Någon typ av dokument ska produceras från dessa, vad? och när presenteras detta?

Charles McCreevy kommissionär inom EU (inre marknaden). Extra legal metoder utanför lagstiftningen?

Bättre förslag om herrelösa verk och tillgängligörande av verk för blinda kommer under hösten. När? Förhandlas i JURI i Europaparlamentet. (Christian sitter med i det utskottet)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.