Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (4 - 6 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#60 fixed ÅÄÖ blir borked på medlemskapsförnyelsesidan JorgenL Anders

Reported by Anders, 14 years ago.

Description

ÅÄÖ på den sida som länkas i "Dags att förnya medlemskapet"-mailet blir lite b0rk. Använder Firefox 3.0.8 i Ubuntu. Se bifogad bild.

#409 fixed bild med tips om vallokalsbokningssnittet speakman Anders E

Reported by Anders E, 13 years ago.

Description

bifogas en bild, hoppas det framgår vad jag tänker - men som sagt, det torde behövas ses över hele idén i några avseenden till nexta val, men klart att man kan dona nu medan man minns

#238 fixed Medlem får felaktig geografi, höör/hörby Todi Anders Gillgard

Reported by Anders Gillgard, 14 years ago.

Description

i går fick jag in en medlem till höör men när jag kolla på den så står det hörby på den det är prg av grännserna här ner är jätte kompliserade så jag undrar om någon skulle kunna kolla upp det

Mvh Anders Gillgard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.