Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (4 - 6 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#14 fixed En kalender till Ettan mini speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

En kalender måste in på siten.

#16 fixed Lyfta EU-valet mini speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

EU-valet bör lyftas och primeras både på Ettan och siten i övrigt.

#17 fixed Ny vettig informativ förstasida för trac på utv.piratpartiet.se sikevux speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Vi behöver en förstasida i Trac som i första hand ska hjälpa nytillkomna att komma igång.

En förebild är Ung Pirats Trac:  http://www.ungpirat.se/trac/ungpirat.se

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.