Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (58 - 60 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#105 fixed Fraktbokningssida i Pirateweb Todi Gonte

Reported by Gonte, 14 years ago.

Description

Kort och gott en sida med formulär för folk som vill skicka kampanjmaterial och valsedlar med de fraktavtal Gonte EF har.

När de ska användas så måste jag skriva ut och skicka frakthandlingar, formuläret är för att göra det smidigare.

Min spontana tanke är ett enkelt formulär som  http://test.gonte.net/DHL-fraktbokning.html - innehållet kan antingen lagras i databas eller bara mailas till mig.

En önskefunktion vore att namn och adress på den som var inloggad fylldes i i avsändarfälten, men det är inget nödvändigt, intressant är att funktionen bara ska nås av funktionärer...

#106 fixed Fel vid aktivistregistrering Todi berinder

Reported by berinder, 14 years ago.

Description

Fick en felrapport över msn, klistrar in den här!

Jag ska bli aktivist på piratparteit men den säger "Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection." efter jag har skrivit in "hur når vi dig?"

#107 fixed valkretskartan behöver länkar till distriktsbloggarna mini bjorn.odlund@…

Reported by bjorn.odlund@…, 14 years ago.

Description

 http://www.piratpartiet.se/valkretsar behöver ha nån kort text som förklarar att valkretsarna ingår i distrikt och att dessa distrikt har en distriktsledare (kontaktuppgifter) och en länk till distriktsbloggen.

Note: See TracQuery for help on using queries.