Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (58 - 60 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#344 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/donera-bank mini anonymous

Reported by anonymous, 14 years ago.

Description

Länkten till avi-sidan fungerar ej

#694 worksforme Angående sidan http://www.piratpartiet.se/eu2009 Richie joco2me@…

Reported by joco2me@…, 13 years ago.

Description

Skulle vara bra med översättningar till Engelska, åtminstone viktiga sidor som historia och kontakt. En liten flagga att trycka på högst upp på varje sida för att skifta språk.

Kan hjälpa till med översättningen om det ska göras.

/josef

#695 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/eu2009 Richie joco2me@…

Reported by joco2me@…, 13 years ago.

Description

behöver uppdateras till presens.

Note: See TracQuery for help on using queries.