Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (61 - 63 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#108 fixed Lista nya medlemmar JorgenL Gustav Nipe

Reported by Gustav Nipe, 14 years ago.

Description

Det hade varit väldigt bra om man kunde listat nya medlemmar i pirateweb, på kommunnivå och valkretsnivå!

#110 fixed Tomma SMS Todi ola.leifler@…

Reported by ola.leifler@…, 14 years ago.

Description

När aktivister ska informeras så är både e-post och SMS ifyllt och man måste aktivt välja bort det ena eller andra. Oavsett om man fyllt i något meddelande i SMS-fältet så skickas det SMS ifall man haft SMS-utskick förkryssat. Detta har på bara några dagar resulterat i att tomma SMS gått ut till aktivister som egentligen bara skulle fått mejl.

Detta kostar pengar och leder till irritation hos våra aktivister (speciellt som de får ett flertal SMS också, men det är en annan sak).

Kolla om formulären innehåller någon text och om inte, skicka inte. Det skulle lösa en hel del för oss.

#111 fixed Mailfunktion för att nå ut till både medlemmar och aktivister Todi sammy.nordstrom@…

Reported by sammy.nordstrom@…, 14 years ago.

Description

Om man idag vill nå ut till både medlemmar och aktivister så måste man göra separata utskick och de som är både medlem och aktivist får då dubbla utskick. Därför vore det bra om det fanns en funktion för att nå ut till båda grupper utan att det blir dubbla utskick.

Note: See TracQuery for help on using queries.