Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (61 - 63 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#866 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/faq Richie anonymous

Reported by anonymous, 12 years ago.

Description

"Varför vill ni upphäva datalagringsdirektivet, vill ni inte fånga terrorister?

Korta svaret: Det är klart vi vill. Men på fungerande sätt med färre nackdelar.

Långa svaret: I och med datalagringsdirektivet har den Svenska Regeringen med Thomas Bodström i spetsen hjälpt EU kliva över en mycket viktig gräns"

Så står det på faq när uppdaterades det senast? borde det inte på långa svaret stå något i stil med

"I och med datalagringsdirektivet har den Svenska Regeringen, först den socialdemokratiska med Thomas Bodström i spetsen och sen den borgerliga, hjälpt EU kliva över en mycket viktig gräns"

#440 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/international mini rodrigo@…

Reported by rodrigo@…, 13 years ago.

Description

The website of brazilian pirate party is now  http://wwww.partiopirata.org.

An translation of declaration of principles version 3.1 in portuguese is found in the ppbr's wiki:

 http://www.partidopirata.org/wiki/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Princ%C3%ADpios_3.1_do_Partido_Pirata_Sueco

#442 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/international mini rodrigo@…

Reported by rodrigo@…, 13 years ago.

Description

This corrent website of brazilian Pirate Party is: www.partidopirata.org not partiOpirata.org. Test the url.

Note: See TracQuery for help on using queries.