Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (67 - 69 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#72 duplicate Ändra postnummer till PW Todi Richie

Reported by Richie, 14 years ago.

Description

postnummer 422 51 ligger i göteborg, men pirateweb vill inte regga folk som bor där som medlemmar i Ung PIrat Göteborg (utan läggert dem i slasken piratnätet) -mab

#73 fixed ppbot: help vore ett bra kommando mini mini
#74 fixed postnummer som inte verkar vara knutet till rätt geografi i pirateweb Todi Mab

Reported by Mab, 14 years ago.

Description

postnummer 422 51 ligger i göteborg, men pirateweb vill inte regga folk som bor där som medlemmar i Ung Pirat Göteborg (utan läggert dem i slasken piratnätet).

Det innebär förmodligen att de som bor på det postnumret inte får utskick som ska till göteborgsområdet heller osv.

Note: See TracQuery for help on using queries.