Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (67 - 69 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#38 fixed Problem med pp-mail om medlem byter namn + dublettnamn JorgenL jorgen.lindell@…

Reported by jorgen.lindell@…, 14 years ago.

Description

Mailadresser tilldelas av ett Bot-jobb, men såvitt jag kan se så tilldelar det ingen ny (== lägger upp mailkonto) om det redan finns en assignad i databasfältet (Person.PartyEmail) för detta sedan innan.

Däremot så används en _annan_ metod (Person.PPMailAddress) på en del ställen som räknar fram en adress från namnet, vilket innebär att det ser ut att skickas mail med en avsändare som inte har nåt motsvarande konto upplagt, om jag fattar korrekt.

En korrekt lösning bör vara att den senare metoden använder den lagrade adressen om sådan finns.

För att hantera önskemål om ny pp-adress i fall av namnbyte så bör PersonBasicDetails.ascx.cs modifieras så att den detekterar namnbyte och ställer fråga om man vill ändra sin pp-mailadress i samband med detta, och ett nytt event postas till boten som då lägger upp det nya kontot, helst kopplat till det gamla på nåt sätt.

Problemet detekterades i samband med: [20:58:24] Andreas Käiväräinen: dn: medlem 3975 har bytt efternamn och vill således ha sin @pp.se-adress med sitt nya efternamn ist för det gamla

#60 fixed ÅÄÖ blir borked på medlemskapsförnyelsesidan JorgenL Anders

Reported by Anders, 14 years ago.

Description

ÅÄÖ på den sida som länkas i "Dags att förnya medlemskapet"-mailet blir lite b0rk. Använder Firefox 3.0.8 i Ubuntu. Se bifogad bild.

#63 fixed Alert Activist talar inte att sms har maxlängd JorgenL Björn

Reported by Björn, 14 years ago.

Description

 https://pirateweb.net/Pages/v4/AlertActivists.aspx ger varken en varnande text eller har ett maximalt antal tecken man kan skriva i textrutan, vilket gör att man kan skicka ut sms som blir avhuggna.

Bör fixas åtminstone en varningstext, gärna en en beränsning om hur lång texten man kan skriva i rutan kan vara, iaf om man väljer optionen sms.

Note: See TracQuery for help on using queries.