Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (67 - 69 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#468 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/kassettavgiften mini ronnie@…

Reported by ronnie@…, 13 years ago.

Description

"Dessutom har den lagliga rätten att göra kopior på det material du har köpt - så kallad privatkopiering - starkt inskränkts i och med att större och större del av den musik och film som säljs idag är försedd med kopieringsskydd. Det rimliga är således att man också slopar kassettavgiften."

Det har den senaste tiden visat sig att kopieringsskydden används allt mindre och mindre, jag tänker då på så kallat DRM-skydd. CDON.com har slopat det helt och säljer nu mp3 utan skydd, apples iTunes Store försöker också bli kvitt DRM-skydden och har kommit långt i det arbetet med mera.

Det kan bli aningen magstarkt att använda detta som ett uppräknat argument på det sättet när kopieringsskydden blir alltmer ovanliga.

Detta är en saklig betraktelse utan influens av min egen åsikt i frågan generellt.

#876 wontfix Angående sidan http://www.piratpartiet.se/kontrollsamhallet Richie anonymous

Reported by anonymous, 12 years ago.

Description

Det finns ett copy-paste-from-the-past fel på kontrollsamhället sidan.

I avsnittet om FRA lagen står:

"Lagen ska bearbetas en omgång till under hösten 2009, men grundförutsättningen är att alla ska avlyssnas (Se Prop. 2008/09:201 nedan). Läs mer på Frapedia."

Ändra till dåtidsform och updatera med relevant resultat av bearbetningen.

#339 fixed Angående sidan http://www.piratpartiet.se/nyhetslista mini anonymous

Reported by anonymous, 14 years ago.

Description

ni ska ge godis när man röstar på PP som liknar pirater

Note: See TracQuery for help on using queries.