Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (70 - 72 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#105 fixed Fraktbokningssida i Pirateweb Todi Gonte

Reported by Gonte, 14 years ago.

Description

Kort och gott en sida med formulär för folk som vill skicka kampanjmaterial och valsedlar med de fraktavtal Gonte EF har.

När de ska användas så måste jag skriva ut och skicka frakthandlingar, formuläret är för att göra det smidigare.

Min spontana tanke är ett enkelt formulär som  http://test.gonte.net/DHL-fraktbokning.html - innehållet kan antingen lagras i databas eller bara mailas till mig.

En önskefunktion vore att namn och adress på den som var inloggad fylldes i i avsändarfälten, men det är inget nödvändigt, intressant är att funktionen bara ska nås av funktionärer...

#140 fixed UP Lysekil kan inte lista alla medlemmar Todi Gonte

Reported by Gonte, 14 years ago.

Description

UP Lysekil är i PW begränsat till att enbart visa Lysekils kommun, men har ett större upptagningsområde och kan därför inte se alla medlemmar.

#141 fixed Visa även UP på sidorna med lokala kontaktuppgifter JorgenL Gonte

Reported by Gonte, 14 years ago.

Description

Kort och gott vore det fint om alla sidor med lokala kontaktpersoner även listade folk i Ung Pirat, precis som på  http://www.piratpartiet.se/agera/vasterbotten

Note: See TracQuery for help on using queries.