Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (70 - 72 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#847 invalid Angående sidan http://www.piratpartiet.se/partiet/medlemsfordelning Richie anonymous

Reported by anonymous, 13 years ago.

Description

Jag skulle önska att i sidan få med information om hur medlemstätheten räknats ut - är det i procent av befolkningen i området, eller rena antalssiffror, t ex.

Jag skulle också önska att det stod vilket årmånaddatum som uppgifterna gällde.

tack på förhand/Rolf

#571 worksforme Angående sidan http://www.piratpartiet.se/partiet/medlemsstatistik Richie Johan.Hellberg@…

Reported by Johan.Hellberg@…, 13 years ago.

Description

Jag tycker att vi borde ändra på formuleringen "Den som vill ha onödigt detaljerad statistik kan besöka sidan med medlemsstatistik för administratörer. För historisk medlemsdata, inklusive grafer i presskvalitet, besök historiksidan i medlemssystemet PirateWeb eller motsvarande sida för lokala medlemsdata."

Specifikt är det just ordet "onödig" som jag tycker borde tas bort. t.ex. pressen Kan vilja utnyttja den infon och i alla sammanhang är det inte onödigt. Det ger bara en känsla av oseriöstet på hemsidan.

#386 invalid Angående sidan http://www.piratpartiet.se/politik mini anonymous

Reported by anonymous, 14 years ago.

Description

Bli seriösa- bli en lobbyorganisation istället för att förstöra för oss som tar politiken seriöst genom att lura en hel ungdomsgeneration till att tro att politik bara handlar om några få frågor! Tack på förhand!

Note: See TracQuery for help on using queries.