Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (73 - 75 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#157 fixed Bokningar av flera lokaler går inte igenom speakman Gonte

Reported by Gonte, 14 years ago.

Description

Började med att boka Hammarkullekarnevakelen (Göteborg), fick bekräftelselänk och lokalen visas som bokad.

Fortsatte med Bergsjöns bibliotek och Nordstan, i båda fallen skickas bekräftelselänk men lokalerna fortsätter stå som obokade...

#176 fixed Möjlighet att ta bort aktivister JorgenL Gonte

Reported by Gonte, 14 years ago.

Description

Kort och gott behövs något sätt att ta bort aktivister, vid det här laget börjar jag (som del av mailgruppen/medlemsservice) ha en rätt lång lista av aktivister att få bort ur listorna...

#199 worksforme Lägga till medlem i PW utan att välja lokalförening. Todi Gonte

Reported by Gonte, 14 years ago.

Description

När man kört rekrytering med pappersblanketter så vore det toppen med ett "lightformulär" i PirateWeb, där man kan registrera medlemmen genom att ange nödvändiga uppgifter + PP/UP och därefter får en kort bekräftelse samt möjlighet att registrera nästa medlem.

(i dagens formulär måste lokalförening anges för up, det är skitbra ibland men frustrerande när man registrerar fler medlemmar som kommit från andra orter)

Note: See TracQuery for help on using queries.