Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (76 - 78 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#383 fixed Forwarda /kontakt --> /contact mini Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Vore uppskattat om  http://www.piratpartiet.se/kontakt skickades vidare till  http://www.piratpartiet.se/contact - jag vill kunna ge snabb hänvisning via telefon vilket går lättare om det funkar med svenska ;)

#517 duplicate Hantera medlemmar utan mailadress. Todi Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Med anledning av att vi redan har några medlemmar utan mailadress, och aktualiserat av att jag idag fått ifylld medlemsblankett från en 70-årig kvinna som jag inte kan förvänta mig ska skaffa e-post för vår skull, så önskar jag något sätt att hantera medlemmar som saknar e-postadress.

Kort och gott så att de får ett välkomstbrev, årsmöteskallelse och förfrågan om att förnya medlemskap som vanligt pappersbrev. Jag skickar stora mängder brev idag och har inget emot att skicka det här också, men då gärna med lite mindre manuellt arbete.

Det absolut bästa vore om breven t.o.m. skickades till mig som färdiga pdf-filer att skriva ut, men det skulle fungera manuellt om jag bara får meddelande om vad som ska skickas vart.

Förslagsvis kan man (eller iallaf jag som tar emot pappersblanketter) registrera folk utan mail i pw, men att e-post fortsätter krävas på blipirat.nu.

(Sorry om det blev rörigt här, fråga gärna ;))

#587 onhold Kräv signerat avtal för att lista/söka medlemmar Todi Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Förslag som kom upp i Piratfrågor, några var för och ingen sa emot ;)

Önskemålet är att all tillgång till medlemsregistret förutsätter både lämplig roll (som idag) + signerat avtal om hur personuppgifter hanteras.

Föreslaget är också att det krävs avtal på papper, för att man inte bara ska klicka förbi det i pw utan faktiskt läsa. Isåfall krävs rent tekniskt att den som tar emot avtalen kan markera i pw att de tagits emot och helst att de som har rätt roll men inte skickat in avtal får felmeddelande med länk till avtalet.

Note: See TracQuery for help on using queries.