Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (79 - 81 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#600 fixed Donationsinfo i bekräftelse om förlängt medlemskap. Todi Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

En av våra medlemmar påpekade precis att vi i mailet som skickas direkt när man förnyat sitt medlemskap även borde skicka med något i stil med:

"*Ditt medlemskap i Piratpartiet kostar ingenting. Däremot tar vi tacksamt emot donationer - klicka HÄR [länk] för att donera. Inget belopp är för litet*."

#605 invalid Publishing Chilean Pirate Party Richie Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Uppgrävt i fogbugz

From: Fabrizio Venturini <fabrizio.venturini@…> Date: Mon, 17 Aug 2009 22:54:23 -0400 To: press@… Subject: Publishing Chilean Pirate Party on the Swedish pirate party webage

Hi, I am Dux from Chile and a Chilean Pirate Party activist. I would like to know who should I contact to put a link to the Chilean Pirate Party in the International Section of your web page:  http://www.piratpartiet.se/international/.

Our page is:  http://www.partidopirata.cl/

We are setting up the party yet, so far we have our manifesto on the first page, the history of the local party and a working forum. We hope in the nearly future have the English version (Just to be more international =) ).

Regards, Dux

#633 onhold Piratepad: Räkna antalet paddor redhog Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Ingen aning om hur lätt/svårt det är, men vore nice med en räknare på piratepads förstasida som visar antalet skapade pads ;)

Note: See TracQuery for help on using queries.