Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (85 - 87 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#678 fixed Byt avsändare på förnyelsemail Todi Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Mail om att förnya medlemskap skickas idag från rick.falkvinge@… men avslutas "Hälsningar, Medlemsservice" det vore alltså logiskt att ha medlemsservice@pp som avsändare.

Jag har också fått påpekanden om att många filtrerar mail från rick, det vore bra om förnyelsemail inte fastnade i de filtren (eftersom många inte orkar läsa ricks utskick regelbundet), för många kan nog det lösas genom att byta avsändare.

#688 fixed Fwd press.up --> presscenter.up Richie Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Kort och gott, det vore bra om press.ungpirat.se leder folk vidare till presscenter.ungpirat.se.

#689 wontfix forum.ungpirat.se Richie Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Besökare till adressen forum.ungpirat.se borde hamna på  http://forum.piratpartiet.se/Group255.aspx

Note: See TracQuery for help on using queries.