Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#186 onhold Dupletter av vallokal speakman gustaf.rydevik@…

Reported by gustaf.rydevik@…, 13 years ago.

Description

Hej!

Stora Essingen består av 3 valkretsar (Essinge 3,4 och 5), som alla har samma vallokal. Samtliga 3 valkretsar finns med i listan, men det är ju bara en lokal som valsedlar etc. ska till.

Det bästa vore om bokningslistan visade vallokaler snarare än valkretsar, men jag vet inte hur databasen ser ut; hur lätt det är att fixa. Alternativt skulle man kunna aggregera alla valkretsar som har samma vallokalsadress. Givetvis då även aggregera antalet valsedlar som ska ut till lokalen.

/Gustaf

#197 onhold hjälpvallokaler 7 juni? speakman lillolas59@…

Reported by lillolas59@…, 13 years ago.

Description

I flera glesbygdskommuner brukar finns vallokaler med begränsat öppethållande som en filial till ordinarie vallokal, när distriktet är stort (=flera mil till vallokalen). Dessa hjälpvallokaler verkar inte finnas med i listan.

Exempel: Hagfors kommun, distrikt Hagfors Norra - Gustav Adolf, hjälpvallokal Gustavsfors skola.

Det finns åtskilliga sådana här lokaler i riksdagsvalet 2006. Kanske valmyndigheten helt har tagit bort dem i år, annars är det en brist i bokningssystemt. Som ni nu informerats om.

#200 onhold egen underdomän Richie jennerstrom

Reported by jennerstrom, 13 years ago.

Description

Hej vi har en blogg till Norrköpings pirater

för närvarande ligger den på  http://www.oneman.se/norrkoping_pirater som är min företagssida, vilket kanske inte är optimalt.

Skulle vara bra om vi kunde få: norrkoping.piratpartiet.se eller liknande.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracQuery for help on using queries.