Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#267 duplicate Ödeshögs vallokalers koordinater har hamnat fel speakman ola.leifler@…

Reported by ola.leifler@…, 13 years ago.

Description

Det verkar som om koordinaterna på valsedlar.piratpartiet.se/kommun/oedeshoeg/ hamnat fel med en offset västerut (väster om Vättern). Inte min kommun, men det kanske är lite förvirrande?

#60 fixed ÅÄÖ blir borked på medlemskapsförnyelsesidan JorgenL Anders

Reported by Anders, 13 years ago.

Description

ÅÄÖ på den sida som länkas i "Dags att förnya medlemskapet"-mailet blir lite b0rk. Använder Firefox 3.0.8 i Ubuntu. Se bifogad bild.

#379 invalid Åsikter om PP's webbsida mini Richie

Reported by Richie, 13 years ago.

Description

(lätt) expires på alla images som laddas från /themes/pirates/ (så att dom kan cachas) minska på antalet js/css som laddas från separata filer (10st + 11st resp.) minska på antalet domäner som blandas in (11st, varje domän = 1 dns lookup = 200ms?) minska på antalet http banners som öses in i headers (att verisionerna anges hjälper äver hackers att exploita gamla verisioner) Snabbast = http.conf->"ServerTokens ProductOnly" cookies? varför? finns det någon skäl till att alla besökare bevakas? iframe? varför? skäl? du är medveten om att iframe är djävulens påhitt? reda ut errors i css/js (det finns ca 10st på framsidan) och varför laddas css/js från google t.ex?

lite mera komplicerad sak: forum.piratpartiet.se har 50 under-element (images), eftersom det inte finns "expires" headers på dom så kommer en standard-browser skicka request för dom bilderna varje gång (för varje session), inget konstigt i sig, men forumet har dock mycket cookies och för varje bild skickas dessa cookies med även om dom inte behövs, 50 bilder x 500 bytes cookies = 25kb extra för att ladda framsidan.

små bytes här och där blir snabbt stora siffror.  http://forum.piratpartiet.se/Topic157372-87-1.aspx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracQuery for help on using queries.