Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#476 wontfix WIPO valde fel en immaterialrättsmaximalist till ordförande förra året AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Kan vi ändra det?

#477 fixed WTO public forum Genevemöte i vecka 40 AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Amelia och Mab åker dit. NGO:er ska träffas. Mingel med CE kunde inte åka dit,

Richard F. har kontaktuppgifter till svensk ansvarig för patent. Patent som handelshinder. Ingressen i 1. TRIPS Mål och syfte. TRIPS är ett av de grundande avtalen.

#478 onhold Föreläsningsserie i Malmö om Patent AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Bambusa.

Kafe Tyfon.

Samarbetspartners? Attac, Greenpeace, Frihetsfronten, Grön Ungdom, Bildningsförbunden (ABF, Medborgarskolan, ...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracQuery for help on using queries.