Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#19 fixed Dropdown för att assigna till personer? speakman mini

Reported by mini, 14 years ago.

Description

Finns verkligen ingen dropdown för "Assign to" ?

#20 fixed Skum reply-to från trac speakman mini

Reported by mini, 14 years ago.

Description

Reply-to: trac@…

står det i mina mail från trac (och ja, jag läser mail via kth). Det kan inte vara rätt. Är det lokal tpå kth eller trac som busar?

#22 fixed Component: PirateWeb fattas i Trac. speakman Jörgen L

Reported by Jörgen L, 14 years ago.

Description

Ska inte PW gå att anmäla?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracQuery for help on using queries.