Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#312 fixed "Gamla skolan, vallokal ligger fel på kartan. speakman Petter Nilsson
#94 fixed "Hur man röstar på PP" direkt på Ettan! mini speakman
#1111 fixed "Kontakta oss"-länken trasig på http://www.piratpartiet.se/partiet Richie svante.stenberg@…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracQuery for help on using queries.