Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (7 - 9 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#312 fixed "Gamla skolan, vallokal ligger fel på kartan. speakman Petter Nilsson

Reported by Petter Nilsson, 13 years ago.

Description

JAg vet inte vart gamla skolan ligger i eksjö, men på kartan ligger den väldigt fel, inte ens i eksjö.

#94 fixed "Hur man röstar på PP" direkt på Ettan! mini speakman

Reported by speakman, 13 years ago.

Description

[02:19:47] Jan Lindgren: jag har idag fått flera kommentarer om att vi måste bli tydligare i hur man röstar på vår hemsida [02:20:25] Jan Lindgren: om vi ska få ungdomar som aldrig röstat förut att rösta på oss så måste vi informera exakt hur de ska gå till väga [02:20:43] Jan Lindgren: och om vi har sån information på hemsidan (kommer inte åt den just nu) så måste vi bli tydligare med att lyfta fram den

#1111 fixed "Kontakta oss"-länken trasig på http://www.piratpartiet.se/partiet Richie svante.stenberg@…

Reported by svante.stenberg@…, 12 years ago.

Description

"Kontakta oss"-länken längst ner på  http://www.piratpartiet.se/partiet är trasig. Den pekar på  http://www.piratpartiet.se/contact men det verkar som vi stavar på svenska nu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Note: See TracQuery for help on using queries.