Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (91 - 93 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#715 fixed Ny skypekanal: PMG - Pirate Media Group mini Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

PMG - Pirate Media Group (Piratbladet) Chatt-ID: #xking_piratradio/$1fc6cfe8bb376453

#739 fixed Ny kanal: Piratkalendern mini Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Piratkalendern (PP & UPs kalenderklusteradministratörer) Chatt-ID: #gonte88/$ca40e025570b8084

öppen kanal

#751 invalid Ändra mailet vid utlöpt medlemskap Todi Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Efter avslutat medlemskap skickar vi ett mail men bl.a. infon:

"Om du ångrar dig och vill fortsätta vara med, så kan du enkelt gå med igen genom att skicka PP IGEN till nummer 72550 från din mobiltelefon med nummer X under de närmaste dagarna. (Det kostar fem kronor, och räknas som ett nytt medlemskap.)"

Det här misslyckas om personen angett sitt mobilnr med inledande landsnr istället för första nollan, systemet kan helt enkelt inte hitta rätt medlem.

Förslag på lösning: Ändra texten till "...skicka PP IGEN [medlemsnr] till nummer 72550..."

Då täcker vi samtidigt upp dem som registrerat sig med hemnr istället för mobil och använder rent tekniskt en lösning som redan finns på plats.

Note: See TracQuery for help on using queries.