Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (94 - 96 of 1081)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#754 worksforme Kan inte lägga till mailkonton genom MailServerAccounts.aspx Todi Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Kan helt enkelt inte skapa mailkonton genom  https://pirateweb.net/Pages/v4/admin/MailServerAccounts.aspx

Om sidan fungerar för andra så kanske det är funktioner som medlemsservice inte kommer åt, men lite svårt för mig att testa ;)

#759 fixed piratnytt på live mini Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

RSS för Piratnytts förstasidesartiklar:  http://www.piratnytt.nu/index.php?format=feed&type=rss

#760 wontfix Fallback för medlemsregistrering Todi Gonte

Reported by Gonte, 13 years ago.

Description

Det kanske inte sker jätteofta, men våra system är inte helt felfria och medlemsregistreringen ser just nu ut som bifogad bild.

Vad jag skulle vilja ha är någon sorts fallback när systemet inte fungerar, tänker mig antingen:

a) Ett formulär där datan sparas temporärt på någon av våra andra servrar

eller

b) Man får en sida om "På grund av ett tillfälligt fel kan registrering inte göras just nu..."

Note: See TracQuery for help on using queries.