Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 12 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#402 fixed ÄÅÖ kodas inte korrekt i medlemsutskicken vilket leder till spamblock Todi andreas.ronnqvist@…

Reported by andreas.ronnqvist@…, 13 years ago.

Description

Jag har ett Ö med i mitt efternamn, vilket kodas som följande:

Received: from mail.piratpartiet.se (mail.piratpartiet.se [79.136.113.37])

by pop.atellus.se (Postfix) with ESMTP id 31C7D81D1FF for <oskar@…>; Thu, 4 Jun 2009 07:29:52 +0200 (CEST)

Received: from blood (localhost [127.0.0.1])

by mail.piratpartiet.se (Postfix) with ESMTP id 20EDD12C14C for <oskar@…>; Thu, 4 Jun 2009 07:37:35 +0200 (CEST)

Date: Thu, 04 Jun 2009 07:37:35 +0200 From: "Andreas Rönnqvist (Piratpartiet)" <andreas.ronnqvist@…> To: "Oskar Stenman" <oskar@…> Subject: =?utf-8?B?UGlyYXRwYXJ0aWV0OiBCcmEgZ2pvcnQhIE1hbmlmZXN0YXRpb24gcMOlIGzDtnJkYWc=?=

MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/alternative; boundary=--boundary_0_5a4b1581-a6a9-4632-b051-d37960147885 Message-Id: <20090604053735.20EDD12C14C@…>

Flera medlemmar har påpekat att detta innebär att många filter markerar våra utskick som SPAM och att de därmed antingen försvinner eller ignoreras.

#1264 fixed Änrda texten på svarssidan efter att man har accepterat en nominering Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

Efter att man har accepterat sin nominering så kommer man till en sida som säger att man kan ändra sig fram till och med april.

#309 fixed Ändring av volontär speakman anonymous

Reported by anonymous, 13 years ago.

Description

Önskar kunna ändra volontär på vallokal utan att gå omvägen via avbokning --> bokning --> bkräftelse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracQuery for help on using queries.