Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 12 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#13 fixed Ersätt "nyheter" med två kompakta kolumner anders speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Ersätt nyhetsflödet på förstasidan med två kompakta kolumner. En för nyheter och en med utdrag från Live!-sidan.

#14 fixed En kalender till Ettan mini speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

En kalender måste in på siten.

#15 wontfix Förfining av CSS på "Ettan" mini speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Någon <tm> behöver fixa med CSS-"bling" på Ettan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracQuery for help on using queries.