Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 12 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#479 onhold Skriva debattartiklar AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Mårten och Amelia turas om att skriva debattartiklar runt de här frågorna.

#480 onhold vatent.wordpress.org - patentkurs AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Amelia skriver en patentkurs där.

#481 invalid Utskick om Climaforum AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Om Piratpartiet och Ung Pirat ska delta så måste vi kolla intresset.

Hur ser läget ut - vad vill vi uppnå och vad kan vi uppnå?

Bra punchline, bra slogan till banderoller. Vad gör vi där och vad vill vi komma fram till? Målet med kampanjen.

Samordna med Magnus och Ole via Facebook.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracQuery for help on using queries.