Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 12 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#159 fixed Förslag på textändringar i hjälpen speakman AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 14 years ago.

Description

Under ansvarsroller står det att det finns tre roller, men bara två är listade - distributör och värdar.

Vid förra valet hade vi problem med att första värden/distributören helt enkelt inte gjorde sitt jobb (typ orkar inte upp klockan 8 på morgonen med baksmälla) och att det därför inte fanns valsedlar till efterkommande värdar. Föreslår därför att

  • Värd - ser till att ha en liten bunt egna valsedlar med sig till vallokalen. Koordinera med första värden/distributören.
#237 duplicate Funktionärslistningen bör även lista telefonnumren Todi AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 14 years ago.

Description

När man väljer lista funktionärer så får man nu upp en länk man kan klicka på för att skicka ett mail till funktionären. Det gör att jag måste gå till vår hemsida och sen klickan mig ner för att få deras telefonnummer, för där är det publicerat tillsammans med deras piratmail.

Eventuellt skulle man kunna klicka på funktionären och komma till hans uppgifter, typ så man kan ändra dennes behörighet, men i första hand behöver jag snabbt deras telefonnummer ;-)

#308 wontfix Samordnade epostutskick (DIGEST-funktionalitet) Todi AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 14 years ago.

Description

Det går ibland ut mycket epost till medlemmarna. Det klagas. Ett system som samordnar utskicken till ett per dag hade kanske inte varit så dumt.

Ett förslag är att de skrivs på syd.piratpartiet.se och sen bara länkas in i dagens utskick om det är någon ny postning där.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracQuery for help on using queries.