Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (13 - 15 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#216 onhold Beskrivning av hur mycket som ska läggas ut, hur ofta det ska läggas ut och vem man ska kontakta.. speakman ola.leifler@…

Reported by ola.leifler@…, 13 years ago.

Description

Behövs på  http://valsedlar.piratpartiet.se/las-pa/

#218 onhold Vissa vallokaler är uppdelade i två eller mer. speakman Mr N

Reported by Mr N, 13 years ago.

Description

Jättebra bokningssystem, men det finns ett problem. Vissa vallokaler är uppdelade i två eller mer. Till exempel är Bromma 14, Blackeberg N och Bromma 15, Blackeberg V samma vallokal (men olika salar). Vore det inte bättre om de slogs ihop så att det inte blir så att två olika personer tar hand om var sin sal i samma byggnad. Eller att man när man bokar får som förslag att även boka de andra salarna på samma adress, så att sådant merarbete undviks.  http://rickfalkvinge.se/2009/05/07/hjalp-till-att-fa-ut-valsedlarna/#comment-27169

#236 onhold LAN Boknings och informations sida Richie sikevux

Reported by sikevux, 13 years ago.

Description

Nu när allt fler PiratLAN dyker upp borde det finnas en central sida där alla lan listas ex lan.piratpartiet.se och ifall jag då väljer att se all info för ett PiratLAN i Lund blir url ex lan.piratpartiet.se/lund

På sidan så ska det finnas plats för info om lanet, turneringar, live feed och liknande som skall kunna ändras på liknande sätt som drupal (WYSIWYG men man skall kunna använda html taggar). Sedan skall det även finnas en bokningssida där man kan boka sin plats. Något i stil med Dreamhacks bokningssystem behövs inte utan bara vilken plats man sitter på och vilken rad (rader och platser behöver administreras av den som är ansvarig för LANet).

För att kunna få en "LAN sida" måste Local Lead för antingen PP eller UP i din kommun ge dig den befogenheten. Bara att den genererar ett användarnamn och lösenord som sedan mailas till den som ska ha det. Sen en vecka efter att LANet har slutat tas kontot bort och sidan nollstäls.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Note: See TracQuery for help on using queries.