Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (13 - 15 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#445 fixed Ändring av rullmeny i Pirateweb Todi Jan Lindgren <jan.lindgren@…>

Reported by Jan Lindgren <jan.lindgren@…>, 13 years ago.

Description

När man ska välja område att skicka mail till så får man direkt upp en lista som innehåller alla områden i hela världen. Det var hanterbart när bara Sverige låg i systemet, men nu när även Danmark och Norge finns med så blir det ganska knepigt att hitta rätt område att skicka till. Och jag ser att vi är på väg att utöka med ännu fler länder, vilket bara kommer göra det värre.

Mitt förslag är att man gör nåt liknande det som finns när man vill välja geografiskt område när man listar funktionärer. Då får man först välja vilken kontinent (just nu bara Europa) och sen välja vilket land. Efter det får man välja distrikt osv. Det gör det hela otroligt mycket enklare att hitta rätt område än det system som nu finns när man skickar ut mail.

#1253 fixed Ändra texten "Yrkandet har deltagit i delvoteringar" Johanmlg agnesson

Reported by agnesson, 10 years ago.

Description

Texten "Yrkandet har deltagit i delvoteringar" är dålig.

Kanske "Se resultat från tidigare voteringar" är tydligare

#775 fixed Ändra standardinställning "veckan början på" till måndag (är söndag) Johanmlg SimonB.

Reported by SimonB., 13 years ago.

Description

troligen har inställningen tappats bort vid flytten, men duglig startläge är att alla får ha måndag. Samt att nyregistrerade får ha måndag. (Detta borde kanske varit två tickets)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Note: See TracQuery for help on using queries.