Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (13 - 15 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#16 fixed Lyfta EU-valet mini speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

EU-valet bör lyftas och primeras både på Ettan och siten i övrigt.

#17 fixed Ny vettig informativ förstasida för trac på utv.piratpartiet.se sikevux speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Vi behöver en förstasida i Trac som i första hand ska hjälpa nytillkomna att komma igång.

En förebild är Ung Pirats Trac:  http://www.ungpirat.se/trac/ungpirat.se

#18 worksforme Kan planetplanet sortera bort dubletter? speakman mini

Reported by mini, 14 years ago.

Description

Fråga om planetplanet - om man lägger till flera kategorier från samma blogg så riskerar man ju att få dubletter. Det låter som relativt straightforward att sortera bort dubletter inifrån planetplanet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Note: See TracQuery for help on using queries.