Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (13 - 15 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#455 wontfix Läskvitton på mail speakman AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Läskvitto från "aktivister" så man ser om de inte läst mailen. Då kan man informera dem på andra sätt istället. (förslag från annan)

#470 onhold Skriva bok om patent AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Ett utkast finns från Amelia. Vad ska den användas till och vad är syftet?

#471 fixed Broschyr om patent AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Skapa en broschyr som förklarar patent, problemen och vår inställning till dem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Note: See TracQuery for help on using queries.