Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (13 - 15 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#27 fixed RSS-prenumeration i olika kanaler mini mini

Reported by mini, 14 years ago.

Description

Jag skulle vilja se en konfig typ

"rss-feed", "kanal att rapportera till" "rss-feed2", "kanal2 att rapportera till"

#28 fixed Minska brus i länkloggen mini Rikard

Reported by Rikard, 14 years ago.

Description

Önskemål om kommando först på raden - exvis != som gör att om raden innehåller länk så loggas den ändå inte.

Ibland länkar man irrelevant (för loggläsare) URL som snabbt svar på en fråga. Då behöver inte länken loggas.

Alternativt så loggas inte länkar automatiskt utan kräver ! först i raden precis som text som ska loggas.

#30 fixed Skicka även tweets till loggkanalen mini mini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Note: See TracQuery for help on using queries.