Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (13 - 15 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#540 fixed "Tumme upp" på forumet Richie Tommten

Reported by Tommten, 13 years ago.

Description

Många inlägg på forumet består enbart av ett "+1" och leder till onödigt scrollande. Det vore trevligt med en tumme upp funktion på andras inlägg.

Tumme ner behövs däremot inte. Får någon många tumme ner så skulle det kunna leda till att folk känner sig olycklig i onödan, eller rent av mobbade.

#99 fixed "Varna för medlemsdubletter" Todi jennerstrom

Reported by jennerstrom, 13 years ago.

Description

Tycker det borde ligga en "varning" för oss som kan lista medlemmar.. så vi ser när de ligger dubletter.. nu måste vi mer "leta upp dom"

systemet kan tex lägga en varning för medlemmar med:

samma epostadress och eller samma namn

#217 wontfix "väljare" speakman tim@…

Reported by tim@…, 13 years ago.

Description

På en sida på valbokningen står "väljare" istället för "medborgare".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Note: See TracQuery for help on using queries.