Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (16 - 18 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#19 fixed Dropdown för att assigna till personer? speakman mini

Reported by mini, 14 years ago.

Description

Finns verkligen ingen dropdown för "Assign to" ?

#20 fixed Skum reply-to från trac speakman mini

Reported by mini, 14 years ago.

Description

Reply-to: trac@…

står det i mina mail från trac (och ja, jag läser mail via kth). Det kan inte vara rätt. Är det lokal tpå kth eller trac som busar?

#21 onhold Prova ut Google Calendar som backend somebody speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

Vi började som smått att prova ut Google Calendar som backend för vår kalender på Ettan.

Se exempel här:  http://piratpartiet.se/kalender

Proceduren blir att ett script på en av PP's servrar hämtar s.k. iCal-filer från diverse olika ställen, slår sedan ihop dessa till en enda fil och slutligen skickar upp den till en Google-kalender (anv.namn finns redan, ftr).

Rent praktiskt ska Googles stöd för CalDAV användas. Det som kvarstår här är att kolla exakt hur Mozilla Sunbird kommunicerar via CalDAV, och sedan efterapa det från vår server med vår ihopslagna iCal-fil.

Vem kan hijacka en CalDAV-session från exempelvis Wireshark?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Note: See TracQuery for help on using queries.