Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (16 - 18 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#485 onhold Patent survey - vad tycker berörda om patent? AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Fråga dem.

#488 fixed Broschyr om patent - Hur många? AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

MLG vill veta inför tryckningen. Kan vi samköra med höstkampanjen blir det bra mycket billigare.

#500 fixed Broschyr om patent - korrläsning AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Texten på insidan till foldern behöver korrläsas för typografi. Det finns saker som "gps mottagare" (ska vara "GPS-mottagare"), "Holländsk" (ska vara "holländsk") och lite sådant just nu, som ger ett onödigt amatörmässigt intryck när innehållet i övrigt är så välformulerat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Note: See TracQuery for help on using queries.