Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (16 - 18 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#32 fixed Leta upp husvagn duke_h3 duke_h3
#34 fixed Mobilt interface för Pirateweb Todi Todi

Reported by Todi, 14 years ago.

Description

Ibland har man inte dator med sig men behöver ändå kunna komma åt information från pirateweb. Ett väldigt simpelt mobilt interface med de viktigaste funktionerna vore smidigt att ha.

Ex.  http://m.facebook.com eller  http://mobil.sl.se

Dvs väldigt avskalat grafiskt, smalt utseende, lätt att klicka till det man behöver använda. Bort med allt "icke-essentiellt" data.

#36 fixed Warning: <acct_mgr.web_ui.MessageWrapper object at 0x7f47cd2dead0> speakman AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 14 years ago.

Description

Just det. Har den överst (under Wiki, Timeline... raden) på min sida nu när jag är inloggad.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Note: See TracQuery for help on using queries.