Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (16 - 18 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#185 fixed $("microblogs") is null i planet.js mini speakman

Reported by speakman, 14 years ago.

Description

planet.js felar på rad 63:

$('microblogs').set('html', txt);

#953 wontfix 'Putting up posters' aktivism behövs som Type JorgenL andreas.wesik@…

Reported by andreas.wesik@…, 12 years ago.

Description

När man ska registrera en aktivism så får man välja en 'Type'. Det finns några att välja på (Flyer handout, demo, seminar m.m.) men ingen som jag finner lämplig för när man varit ute och affischerat en kväll.

Kan ni fixa en sådan kategori?

#785 fixed (chat|chatt|xmpp).piratpartiet.se samt piratechat.net Zash Simon B.

Reported by Simon B., 13 years ago.

Description

Webb-omdirigering från:

(chat|chatt|xmpp).piratpartiet.se samt piratechat.net

till:

 http://www.piratpartiet.se/piratchatt

Då domänerna ovan redan pekar på samma IP 79.136.113.41 borde det räcka att pilla lite i apache-configfil.

Kanske ungefär

<VirtualHost chat.piratpartiet.se,chatt.piratpartiet.se,xmpp.piratpartiet.se,piratechat.net>

Redirect 301 /  http://www.piratpartiet.se/piratchatt

</VirtualHost>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Note: See TracQuery for help on using queries.