Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (19 - 21 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#1110 invalid, multipletickets Uppdaterad "signatur" med kontaktuppgifter i välkomstbrevet till nya medlemmar JorgenL torbjorn.wester@…

Reported by torbjorn.wester@…, 12 years ago.

Description

Hej,

Jag har lagt märke till att automat-eposten som går ut till nya medlemmar i valkretsen där jag just blivit valkretsledare, är kraftigt föråldrade.

Nu kommer jag naturligtvis att rätta detta manuellt, men jag undrar om det inte går att skapa en funktion som automatiskt infogar aktuella kontaktuppgifter som en "signatur" sist i välkomst-eposten.

Dessa konktaktuppgifter kan tas automatiskt från Pirateweb...

På det sättet skulle vi slippa riskera att gravt föråldrade uppgifter e-postas ut till nya medlemmar. (I detta fall gäller det kontaktuppgifter som är föråldrade sedan flera år!)

Med vänliga hälsningar, Torbjörn

#1112 wontfix Möjlighet att skapa automat-epost vid medlemsavslut samt medlemsförnyelse Richie torbjorn.wester@…

Reported by torbjorn.wester@…, 12 years ago.

Description

Som valkretsledare skulle jag uppskatta möjligheten att skapa automat-epost som sänds till personer när deras partimedlemskap just går ut.

Jag är övertygad om att en vänlig påminnelse om att de inte längre är medlemmar, skulle kunna motivera en del att förnya sitt medlemskap.

Jag skulle även vilja ha ett automat-epostbrev till de som förnyar sitt medlemskap. Det skulle säkert kännas kul att få ett "vad roligt att du fortfarande vill vara medlem"-brev, och kanske skulle man däri kunna tipsa om olika möjligheter att aktivera sig, förutom att vara medlem.

För närvarande är den enda "händelse" som initierar ett automat-epostbrev när en person blir ny medlem.

#659 fixed Förslag till ny blogg på live.piratpartiet.se mini tor_3423@…

Reported by tor_3423@…, 13 years ago.

Description

Får man vara så djärv att man föreslår att ens egen blogg läggs till på Piratpartiet Live?

Jag bloggar i alla fall på  http://upphovstratan.wordpress.com/ (Upphovsträtan) och skriver om upphovsrättsfrågor och sådant som angränsar till det. Ett av mina mål är att försöka förtydliga detta med att immaterialrätten syftar till att skapa allmännytta och inte är individuella rättigheter i den traditionella bemärkelsen, och därigenom göra det enklare för folk och mötas och föra en dialog om hur vi bäst uppnår denna samhällsnytta.

Är ej piratpartist, men sympatiserar med en hel del av piratpartiets politik - i synnerhet integritetspolitiken.

Mvh, /Tor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Note: See TracQuery for help on using queries.