Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (19 - 21 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#277 onhold Ticket changes & Ticket details i timeline andreas andreas

Reported by andreas, 13 years ago.

Description

Saknar några alternativ i http://utv.piratpartiet.se/timeline

Jämför tex med  http://code.djangoproject.com/timeline

Som har följande alternativ:

Ticket changes Ticket details Milestones Repository checkins Wiki changes

Medans utv.piratpiratiet.se endast har:

Opened and closed tickets Milestones Wiki changes

med Ticket changes & Ticket details skulle man få fler möjlighet till aggregering i rss flöden, bottar mm.

#303 onhold Kunna lagra egen info om medlemmar Todi joakim.rosqvist@…

Reported by joakim.rosqvist@…, 13 years ago.

Description

När man listar medlemmar i pirateweb skulle jag vilja ha en extra fritextkolumn som är länkad i databasen till kombinationen inloggad person, personen som listas. Där skulle folk som jag som inte kan hålla reda på vad som gjorts och sagts kunna skriva in kommentarer om personen typ "erbjöd sig att låna ut ett bord", "behöver valsedlar", "kolla om detta är en felregistrering". Dessa kommentarer skulle alltså bara visas för den som skrivit in dem.

#319 onhold Institutionsröstning speakman Jens Ayton

Reported by Jens Ayton, 13 years ago.

Description

Det finns särskilda röstningslokaler kopplade till vården. Dessa finns inte i valbokningssystemet.  http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/institution/rike/index.html

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Note: See TracQuery for help on using queries.