Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (19 - 21 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#148 fixed Ändra interna namn larsl speakman

Reported by speakman, 13 years ago.

Description

EarlyVoting -> Prevoting Watch -> Host

Osv...

#562 onhold Ändra foto i kandidatur Todi jens.ahlström@…

Reported by jens.ahlström@…, 13 years ago.

Description

Hej,

När jag skickade in min kandidatur, bifogade jag bara ett preliminärt foto, för att jag antog att man kunde ändra det senare. Men nu verkar det som att jag skulle behöva hjälp med det.

Vänliga hälsningar Jens Ahlström

#955 wontfix Ämnesraden helt onödig Richie olofb

Reported by olofb, 12 years ago.

Description

När man lämnar en kommentar på en nyhet på piratpartiet.se, finns det ett fält "Ämne".

Detta Ämne, som jag brukar lämna tomt nuförtiden, verkar inte dyka upp någonstans när man "Sparar" (konstigt ord för övrigt - "Skicka" eller "Kommentera" är mera vanligt).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Note: See TracQuery for help on using queries.