Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (19 - 21 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#501 worksforme Broschyr om patent - styckeindelningar och typsnitt AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

"Sen lite fler styckeindelningar på andra sidan samt ett serift typsnitt"

#502 wontfix Broschyr om patent - USAs konstitution AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Patent finns enligt USA´s konstitution

To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries."[1]

Vad gör vi med den här texten? Passar den in? Kan vi bara strunta i den?

#531 fixed Donera-formuläret trasigt Gonte johan.karlsson@…

Reported by johan.karlsson@…, 13 years ago.

Description

 http://www.piratpartiet.se/donera-avi

Saknas en radiobutton där framför "Skicka ett nytt inbetalningskort varje månad (kring den 20:e)"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Note: See TracQuery for help on using queries.