Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (19 - 21 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#475 wontfix 2009 är Innovationsåret inom EU AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Någon typ av dokument ska produceras från dessa, vad? och när presenteras detta?

Charles McCreevy kommissionär inom EU (inre marknaden). Extra legal metoder utanför lagstiftningen?

Bättre förslag om herrelösa verk och tillgängligörande av verk för blinda kommer under hösten. När? Förhandlas i JURI i Europaparlamentet. (Christian sitter med i det utskottet)

#476 wontfix WIPO valde fel en immaterialrättsmaximalist till ordförande förra året AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Kan vi ändra det?

#477 fixed WTO public forum Genevemöte i vecka 40 AndersHedberg AndersHedberg

Reported by AndersHedberg, 13 years ago.

Description

Amelia och Mab åker dit. NGO:er ska träffas. Mingel med CE kunde inte åka dit,

Richard F. har kontaktuppgifter till svensk ansvarig för patent. Patent som handelshinder. Ingressen i 1. TRIPS Mål och syfte. TRIPS är ett av de grundande avtalen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Note: See TracQuery for help on using queries.