Custom Query (1081 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (19 - 21 of 1081)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#38 fixed Problem med pp-mail om medlem byter namn + dublettnamn JorgenL jorgen.lindell@…

Reported by jorgen.lindell@…, 14 years ago.

Description

Mailadresser tilldelas av ett Bot-jobb, men såvitt jag kan se så tilldelar det ingen ny (== lägger upp mailkonto) om det redan finns en assignad i databasfältet (Person.PartyEmail) för detta sedan innan.

Däremot så används en _annan_ metod (Person.PPMailAddress) på en del ställen som räknar fram en adress från namnet, vilket innebär att det ser ut att skickas mail med en avsändare som inte har nåt motsvarande konto upplagt, om jag fattar korrekt.

En korrekt lösning bör vara att den senare metoden använder den lagrade adressen om sådan finns.

För att hantera önskemål om ny pp-adress i fall av namnbyte så bör PersonBasicDetails.ascx.cs modifieras så att den detekterar namnbyte och ställer fråga om man vill ändra sin pp-mailadress i samband med detta, och ett nytt event postas till boten som då lägger upp det nya kontot, helst kopplat till det gamla på nåt sätt.

Problemet detekterades i samband med: [20:58:24] Andreas Käiväräinen: dn: medlem 3975 har bytt efternamn och vill således ha sin @pp.se-adress med sitt nya efternamn ist för det gamla

#40 fixed Trasiga nyhetsbrev Todi coopdot

Reported by coopdot, 14 years ago.

Description

Jag har upptäckt att det ibland kommer in ovälkomna mellanrum i vissa ord i nyhetsbreven.

Exempel 1: Subject: Piratpartiet: Nyhetsbrev 2009-02-27 [PPDED1]

Rad 174:<p>Det betyder att det finns ett antal [..klipp..] massor av enskilda bloggare. M&#228
Rad 175: ;nniskor flyter in i och ut ur [..klipp..]

Här bryts raden mitt i ett ä och det blir fult.

Exempel 2: Subject: Piratpartiet: Nyhetsbrev 2009-03-23 [PPDED1]

Rad 139:<p>Det &#228;r mycket nu.[..klipp..] n&#228;r m&#228;nniskor <a href="http://opassande.se/index.php/200
Rad 140: 9/03/18/nina-paley-upptackte-att-hennes-egenskapade-film-var-olagligt/">f&#246;rbjuds att skapa</a>.</p>

Här bryts raden mitt i länken som då leder till  http://opassande.se/index.php/200%0A+9/03/18/nina-paley-upptackte-att-hennes-egenskapade-film-var-olagligt/ istället för  http://opassande.se/index.php/2009/03/18/nina-paley-upptackte-att-hennes-egenskapade-film-var-olagligt/

Exempel 3: Subject: Piratpartiet: Nyhetsbrev 2009-03-23 [PPDED1]

Rad 162:<p>Under mina m&#229;nga f&#246;rel&#228;sningar [..klipp..] Peter Sunde</a>, <a href="http://en.wikipedia.o
Rad 163: rg/wiki/Rasmus_Fleischer">Rasmus Fleischer</a>, och alla andra. [..klipp..]

Samma sak här. I både exempel 2 och 3 är det ganska enkelt att se vad felet är i adressfältet men man vill ju att det ska bli rätt från början.

Lowtech-lösning: Påminn folk att inte skriva stycken som är längre än 990 tecken (säg 600).

Bättre lösning: Få mail-boten att bryta raderna (där det finns mellanslag) som en av de sista sakerna den gör innan mailet skickas.

Förslag: Bryt raden efter ordet som tar sig förbi 300 tecken.

#42 fixed Normaliseringen funkar inte starkmjolk Johanmlg

Reported by Johanmlg, 14 years ago.

Description

och starkmjolk måste fixa detta omgående eftersom mina grannar klagar på mig och då blir det inte bra eftersom dom blir ledsna på mig och då blir jag ledsen också och börjar gråta. Och vi pirater ska inte gråta. Det är fel. Därför måste normaliseringen fixas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Note: See TracQuery for help on using queries.